Walka o Polskę

Pierwsza połowa XX wieku była dla Polaków czasem krwawych walk, bohaterstwa i chwały, zdrady sprzymierzeńców i tryumfu dwóch wrogów. Nasz naród w swojej większości wyszedł z tych prób osłabiony, ale dumny. Fundamentalną rolę w ocaleniu duszy Polaków miało Wojsko Polskie, tak formacje formalnie podległe państwom zaborczym, regularne wojsko niepodległej Polski, jak i konspiracyjne oddziały Państwa Podziemnego i Żołnierzy Niezłomnych. Gdyby nie setki tysięcy patriotów, gotowych poświęcić swoje życie dla ojczyzny, Polska nie tylko nie odzyskałaby niepodległości w roku 1918, nie zwyciężyłaby bolszewików w roku 1920, ale i mogłaby nigdy nie powstać po latach okupacji niemieckiej i sowieckiej, po celowej polityce wyniszczenia elit i ducha narodu.

Nasza strona zawiera zestaw lekcji multimedialnych przygotowanych dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, z których może korzystać każdy, kto chciałby w atrakcyjny sposób uczyć historii Polski widzianej przez pryzmat wojska.

Zapraszamy!


Walka o niepodległość

Walka z Bolszewikami

Walka w podziemiu

Walka niezłomnych